ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ

ΟΣΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥΝ ΣΤΟΥΣ
ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΡΘΟΥΝ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΠΟ 01-06-2010 ΕΩΣ ΚΑΙ 31-08-2010 ΚΑΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΜΑΖΙ ΤΟΥΣ:

1. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
2. ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ – ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
3. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ