ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΕΞΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ (Ενέργειες για την επίτευξη του αγροτικού εξηλεκτρισμού από το Δήμο Δεσκάτης

     Ξεκίνησε και ολοκληρώθηκε η γραμμή "Σφαγεία – Ράντζας" και θα συνεχιστεί και στις υπόλοιπες περιοχές. Ενδεικτικά αναφέρουμε τις κάτωθι ενέργειες :

  • 1. Πρώτη προσέγγιση έγινε όταν ζητήθηκε από τον κ. Φώλια (όταν Υφυπουργός Οικονομίας), τον Μάρτιο του 2007, να κατατεθούν δύο προτάσεις για να χρηματοδοτηθούν . Συγκεκριμένα ζητήθηκαν και προμελέτες των προτάσεων. Μία από τις προτάσεις που προγραμματίστηκαν ήταν ο αγροτικός εξηλεκτρισμός. Επειδή τόσο η προμελέτη όσο και η μελέτη γίνονται υποχρεωτικά από τη ΔΕΗ, ήρθαμε σε συνεννόηση με τον Αντ. Ζολώτα (ΔΕΗ), ο οποίος ζήτησε αναλυτικά στοιχεία του υπάρχοντος δικτύου, καθώς και προτάσεις για τις αιτούμενες επεκτάσεις (όλα σε συγκεκριμένη κλίμακα επί χάρτου). Ξεκινήσαμε να συγκεντρώνουμε στοιχεία, πάντα σε συνεννόηση με τη ΔΕΗ ώστε να γίνει τελικά η προμελέτη.
  • 2. Επειδή είχε παρέλθει μεγάλο χρονικό διάστημα (περίπου 6 μήνες) χωρίς να ολοκληρωθούν οι προμελέτες (λόγου φόρτου εργασίας της ΔΕΗ), κατατέθηκε ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ, προκειμένου να ενταχθεί τελικά το έργο στο πρόγραμμα ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013. Ο συνολικός προϋπολογισμός του προτεινόμενου έργου είναι 700.000,00 €.
  • 3. Στις 11-04-2008 εστάλησαν έγγραφα στη ΔΕΗ προκειμένου να προβεί στον καθορισμό του κόστους για την επέκταση του Δικτύου της, συνοδευόμενα από όλα τα στοιχεία που ζητήθηκαν. Τα έγγραφα εστάλησαν για κάθε γραμμή ξεχωριστά (σύνολο 20 γραμμές).
  • 4. Παράλληλα, ο Δήμος γνώριζε ότι γίνονταν ενέργειες από τη Νομαρχία για υλοποίηση της γραμμής προς Ράντζα, επειδή βρισκόταν σε συνεννόηση τόσο με τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο κ. Ράντζα Χρήστο, όσο και με τον αντινομάρχη κ. Αναγνώστου Ιωάννη, και γι' αυτό, επειδή δηλ. η βούληση της Νομαρχίας συνέπιπτε πλήρως με τη βούληση της Δημοτικής Αρχής, ζητήθηκε προφορικά από τη ΔΕΗ να δοθεί προτεραιότητα στις παρακάτω γραμμές :
  • Γραμμή Α-1, δηλαδή στη γραμμή Σφαγεία – Βιοτεχνία Ράντζα,
  • Γραμμή Γ-1-1, δηλαδή στη γραμμή Ντάβαρος – Λάη,
  • Γραμμή Λ-Α-1, δηλαδή Χοντρό Δέντρο μέχρι εκκλ. Κοίμησης της Θεοτόκου (Μέλοβο)
  • 5. Σημειώνουμε ακόμη, ότι η ΔΕΗ (κ. Ζολώτας) όλα τα στοιχεία που συγκέντρωσε για την υλοποίηση της γραμμής Σφαγεία – Ράτζας τα πήρε από το Δήμο Δεσκάτης, με τον οποίο άλλωστε βρίσκονταν σε συνεχή επικοινωνία τόσο μέσων της Τεχνικής Υπηρεσίας όσο και μέσω των αιρετών (Δήμαρχο – Αντιδήμαρχος – Δημοτικούς Συμβούλους).
  • 6. Τέλος, επισημαίνουμε ότι σημαντικότατη βοήθεια για την επίτευξη της γρήγορης υλοποίησης του έργου δόθηκε από τον κ. Ρίβα Ιωάννη, δασοπόνο, ο οποίος διέθεσε εκτός από το χρόνο του, τόσο την εμπειρία του από τη συμμετοχή του στο σύλλογο κτηνοτρόφων Δεσκάτης, όσο και το προσωπικό του Αρχείο με χάρτες και αεροφωτογραφίες της περιοχής.

    Πρέπει να γίνει κατανοητό προς κάθε κατεύθυνση ότι όποιο νομαρχιακό έργο και αν γίνεται στο Δήμο Δεσκάτης δρομολογείται και διεκπεραιώνεται με την συνεχή και αδιάκοπτη συνεργασία Δήμου και Νομαρχίας και όχι με υποτιθέμενες προσωπικές παρεμβάσεις κάποιών .

                                                                                   Νίκος Μίγκος

                                                                             Δήμαρχος Δεσκάτης