Πρόσκληση ενδιαφέροντος προμήθειας χαρτιού εκτυπώσεων Α4 για τις υπηρεσίες της Δ.Ε. Χασίων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δεσκάτη, 15/12/2016
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Αρ. Πρωτ.: 10274
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΗΛ. : 24623 51123
FAX: 24623 51146
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος στα πλαίσια των λειτουργικών αναγκών για το έτος 2016 πρέπει να προβεί στην προμήθεια χαρτιού εκτυπώσεων Α4 για τις ανάγκες των υπηρεσιών του στη Δ.Ε. Χασίων με τα κάτωθι χαρακτηριστικά και στις κάτωθι ποσότητες και τιμές:

Α/Α  ΠΕΡΙΦΡΑΦΗ ΣΥΣΚ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ  

 

 ΣΥΝΟΛΟ
1.  Χαρτί εκτυπώσεων 500φ  Α4 80gr/m2 30κιβ/150πακ 3,66 549,00
ΣΥΝΟΛΟ 549,00
ΦΠΑ 24% 131,76
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 680,76

Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρ. 118 και 120 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147/08-08-2016).
Οι προσφορές των ενδιαφερομένων θα κατατίθενται στο Τμήμα Προμηθειών στο Δημοτικό κατάστημα Δεσκάτης έως τη Δευτέρα 19/12/2016 και ώρα 12:00 μ.μ…
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Γραφείο Προμηθειών, τηλ. 24623 51123 στις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Ο Δήμαρχος

Καραστέργιος Θ. Δημήτριος