Περίληψη επαναληπτικής διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση ακινήτου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ: ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ: ΔΕΣΚΑΤΗΣ
Ταχ. Διεύθυνση: Ανδρομάνας 2
Πληροφορίες: Γαλάνης Κων/νος
Τηλέφωνο: 2462351143
Fax: 2462351156
Δεσκάτη 22/3/2016
Αριθμ. Πρωτοκ:2898

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Προκηρύσσει δημοπρασία για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου που περιγράφεται παρακάτω:
Η εκμισθούμενη έκταση είναι εμβαδού 5.000,00 τ.μ από το αριθ. 128 τεμάχιο της διανομής 1954, συνολικής έκτασης 421,772 στρεμμάτων, στη θέση «Παλαιοχώρια» της Τοπικής Κοινότητας Τρικοκκιάς οικισμού Τριφυλλιού του Δήμου Δεσκάτης, όπως αυτή απεικονίζεται σε τοπογραφικό και θα χρησιμοποιηθεί για ανέγερση σταβλικών εγκαταστάσεων .
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 4/4/2016 ώρα 11:00 π.μ στο Δημοτικό κατάστημα Δεσκάτης.
Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (κατώτερο ετήσιο μίσθωμα) ορίζεται το ποσό των είκοσι (20,00) ευρώ ανά στρέμμα και συνολικά εκατό ευρώ (100,00).
Μαζί με τη συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν και εγγύηση συμμετοχής που ανέρχεται στο πόσο των δέκα ευρώ (10,00).
Πληροφορίες για τη δημοπρασία θα παρέχονται από τον υπάλληλο του Δήμου Γαλάνη Κων/νο (τηλ.: 2462351143) καθημερινά και ώρες 08:00 – 14:00 .

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΑΡΑΣΤΕΡΓΙΟΣ Θ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ