Πρόσκληση σε Συνεδρίαση Ο.Ε. στις 31/08/2015

 Δεσκάτη 27/08/2015
Αριθμ. Πρωτ: 6970

ΠΡΟΣ :Τους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους-
Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Δεσκάτης
ΘΕΜΑ: «Συνεδρίαση Ο.Ε.»

Σας παρακαλούμε στις 31 του μήνα Αύγουστο του έτους 2015 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 09:30π.μ. να προσέλθετε σε τακτική ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ στο Δημοτικό Κατάστημα για να συζητήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Σύνταξη σχεδίου τροποποίηση προϋπολογισμού για ενίσχυση Κ.Α. έργων του προϋπολογισμού.
2. Σύνταξη σχεδίου τροποποίηση προϋπολογισμού για ενίσχυση Κ.Α. του προϋπολογισμού.
3. Ψήφιση πίστωσης 125,46€ για προμήθεια γραφικής ύλης και υλικών γραφείου.
4. Ψήφιση πίστωσης για ασφάλιστρα μηχανήματος έργου.
5. Ψήφιση πίστωσης 280,00€ για προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής κτιρίων.
6. Καθορισμός των όρων πρόχειρου διαγωνισμού και ψήφιση πίστωσης ποσού 27.200,37€ για το έργο «Αξιοποίηση γεώτρησης Τρικοκκιάς» προϋπολογισμού 58.000,00€.
7. Ψήφιση πίστωσης ποσού 22.450,00€ του 11o Λογαριασμού για το έργο «Μελέτη έργων περιφερειακών οδών Δήμου Δεσκάτης».
8. Ψήφιση πίστωσης ποσού 13.828,73€ για το έργο «Τοπογραφική μελέτη στο φράγμα Δεσκάτης».

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Καραστέργιος Δημήτριος