Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση ( 8 η )

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
 
ΘΕΜΑ : Πρόσκληση σε Τακτική συνεδρίαση ( 8 η )
 
 
 
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Νόμου 3852/10
2. Την ανάγκη συγκλήσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δεσκάτης
Σας καλούμε στην όγδοη (8 ) Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στην αίθουσα συνεδριάσεων «ΝΙΚΟΣ Ι. ΜΙΓΚΟΣ» η οποία θα πραγματοποιηθεί την 23 ην Μαρτίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:30 μ.μ , για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1. Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2023
του Δήμου Δεσκάτης.
2. Έγκριση ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης (ΟΠΔ) 2023.
 
Στη συνεδρίαση προσκαλείται ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Δεσκάτης κ. Κωνσταντίνος Μυλωνάς
 
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ
Κόγιος Ν. Ζήσης