Πρόσκληση ενδιαφέροντος για επισκευή οχημάτων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δεσκάτη: 19-12-2017
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Αρ. Πρωτ.: 11171
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΗΛ. : 24623 51123
FAX: 24623 51146
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος Δεσκάτης ενδιαφέρεται για την επισκευή των παρακάτω οχημάτων:
1. ΚΗΥ 3744 ΦΟΡΤΗΓΟ
2. ΚΗΙ 1038 ΦΟΡΤΗΓΟ
3. ΚΗΙ 1040 Ι.Χ. ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ
Λόγο έκτακτων βλαβών που προέκυψαν στα οχήματα.
Τα ανωτέρω οχήματα κρίνονται απαραίτητα για τις υπηρεσίες του Δήμου Δεσκάτης και πρέπει να επισκευαστούν.
Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν σε εξωτερικό συνεργείο καθώς ο δήμος Δεσκάτης δεν διαθέτει δικό του συνεργείο.

Κωδικός 10: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1.1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΗΙ 1040 ( Ι.Χ. Επιβατικό τζίπ)
Προϋπολογισμός προμήθειας ανταλλακτικών Ι.Χ. επιβατικού οχήματος.
ΚΗΙ 1040 ( Ι.Χ. Επιβατικό τζίπ) κόστος ανταλλακτικών 798,81€ με Φ.Π.Α.
NISSAN EUROPE X-TRAIL με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 1040 αριθμό πλαισίου JN1TANT30U0029818
1998 κυβικά με αριθμό 1ης αδείας 31/10/2003
CPV 34300000-0: Μέρη και εξαρτήματα για αυτοκίνητα οχήματα και για τους κινητήρες τους.

Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

ΚΗΙ 1040 ( Ι.Χ. ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΤΖΙΠ)

ΠΟΣΟΤΗΤΑ Τιμή μονάδος

Άνευ Φ.Π.Α.

Σύνολο
 Έμβολα μηχανής Τεμ.  4 35,00€ 140,00€
Κουζινέτα βάσεως Τεμ.  1 50,00€ 50,00€
Κουζινέτα  μπιελών Τεμ.  4 10,50€ 42,00€
Θροός στροφάλου Σετ.  1 17,00€ 17,00€
Ελατήρια εμβόλων Τεμ.  4 16,50€ 66,00€
Φλάντζες  σετ Τεμ.  1 98,00€ 98,00€
Οδηγοί βαλβίδων Τεμ.  16 3,70€ 59,20€
Βαλβίδες εισαγωγής Τεμ.  8 10,50€ 84,00€
Βαλβίδες εξαγωγής Τεμ.  8 11,00€ 88,00€
                             ΣΥΝΟΛΟ 644,20€
                         Φ.Π.Α.  24%                    154,61€
                   ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ                    798,81€

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2.1 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΗΙ 1040 ( Ι.Χ. Επιβατικό τζίπ)
Προϋπολογισμός παροχή υπηρεσίας επισκευής Ι.Χ. επιβατικού οχήματος.
ΚΗΙ 1040 ( Ι.Χ. Επιβατικό τζίπ) υπολογισμός παροχής υπηρεσίας 644,80€ με Φ.Π.Α.
NISSAN EUROPE X-TRAIL με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 1040 αριθμό πλαισίου JN1TANT30U0029818
1998 κυβικά με αριθμό 1ης αδείας 31/10/2003
CPV: 50110000-9 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανοκίνητων οχημάτων
και παρεπόμενου εξοπλισμού

Β. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΚΗΙ 1040 ( Ι.Χ. ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΤΖΙΠ)

Σύνολο Φ.Π.Α. 24% Γενικό σύνολο
1. Εργασία τοποθέτησης ανταλλακτικών,  Έμβολα μηχανής –  Κουζινέτα βάσεως – Κουζινέτα  μπιελών – Θροός στροφάλου  –  Ελατήρια εμβόλων

Φλάντζες  σετ  – Οδηγοί βαλβίδων  – Βαλβίδες εισαγωγής  – Βαλβίδες εξαγωγής,  επισκευή του κινητήρα.

520,00€ 124,80€     644,80€

Κωδικός 20: ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1.1 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΗΙ 1038 ΦΟΡΤΗΓΟ ΟΧΗΜΑ
Προϋπολογισμός προμήθειας ανταλλακτικών ΚΗΙ 1038 κόστος 868,00€ με Φ.Π.Α.
( ΦΟΡΤΗΓΟ ) MAN με εμπορική ονομασίας 18284L και αριθμό αναγνώρισης WMAL90ZZZYY053715.
CPV: 34913000-0 ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

ΚΗΙ 1038 ( ΦΟΡΤΗΓΟ)

ΠΟΣΟΤΗΤΑ Τιμή μονάδος

Άνευ Φ.Π.Α.

Σύνολο
 Σετ  συμπλέκτη συμπεριλαμβάνει δίσκο-πλατό ρουλεμάν Τεμ.  1 700,00€ 700,00€
                             ΣΥΝΟΛΟ             700,00€
                         Φ.Π.Α.  24%                168,00€
                   ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ                868,00€

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2.1 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΗΙ 1038 ΦΟΡΤΗΓΟ ΟΧΗΜΑ
Προϋπολογισμός παροχή υπηρεσίας αντικατάστασης – τοποθέτησης ανταλλακτικών ΚΗΙ 1038 ΦΟΡΤΗΓΟ ΟΧΗΜΑ κόστος 322,40€ με Φ.Π.Α.
( ΦΟΡΤΗΓΟ ) MAN με εμπορική ονομασίας 18284L και αριθμό αναγνώρισης WMAL90ZZZYY053715
CPV: 50114100-8 Υπηρεσίες επισκευής φορτηγών αυτοκινήτων

Β. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΚΗΙ 1038 ( ΦΟΡΤΗΓΟ)

Σύνολο Φ.Π.Α. 24% Γενικό σύνολο
1. Αντικατάσταση Σετ συμπλέκτη (δίσκο-πλατό-ρουλεμάν) με εξαγωγή επανατοποθέτηση κιβωτίου ταχυτήτων 260,00€     62,40€  322,40€

Κωδικός 25: ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1.1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΗΥ 3744 (ΦΟΡΤΗΓΟ)

Προϋπολογισμός προμήθειας ανταλλακτικών ΚΗΥ 3744 κόστος 655,34€ με Φ.Π.Α.
MAZDA B2600 φορτηγό ανοικτό με αριθμό πλαισίου JMZUF8UE200719723 με ημερομηνία 1ηςΑδείας 04/06/1999
CPV: 34913000-0 ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

ΚΗΥ 3744 ( ΦΟΡΤΗΓΟ )

ΠΟΣΟΤΗΤΑ Τιμή μονάδος

Άνευ Φ.Π.Α.

Σύνολο
 Μπαλάκι άνω αριστερού τροχού Τεμ.  1 25,00€ 25,00€
 Ακρόμπαρο εξωτερικό εμπρός Τεμ.  1 20,50€ 20,50€
Άκρα ζυγαριάς εμπρός Τεμ.  2 17,00€ 34,00€
Τρόμπα συμπλέκτη άνω Τεμ.  1 37,00€ 37,00€
Τρόμπα συμπλέκτη κάτω Τεμ.  1 33,00€ 33,00€
Ιμάντες δυναμού αντλίας νερού Τεμ.  2 8,50€ 17,00€
Ιμάντες υδραυλικού τιμονιού Τεμ.  1 8,50€ 8,50€
Αντλία υδραυλικού τιμονιού Τεμ.  1 123,50€ 123,50€
Φίλτρο αέρος Τεμ.  1 13,00€ 13,00€
Φίλτρο βενζίνης Τεμ.  1 13,00€ 13,00€
Αμορτισέρ μπρός πίσω Τεμ.  4 51,00€ 204,00€
                             ΣΥΝΟΛΟ                 528,50€
                         Φ.Π.Α.  24%                     126,84€
                   ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ                     655,34€

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2.1 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΗΥ 3744 ΦΟΡΤΗΓΟ ΟΧΗΜΑ

Προϋπολογισμός παροχή υπηρεσίας αντικατάστασης – τοποθέτησης ανταλλακτικών
ΚΗΥ 3744 κόστος 186,00€ με Φ.Π.Α.
MAZDA B2600 φορτηγό ανοικτό με αριθμό πλαισίου JMZUF8UE200719723 με ημερομηνία 1ηςΑδείας 04/06/1999
CPV: 50114100-8 Υπηρεσίες επισκευής φορτηγών αυτοκινήτων

Β. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΚΗΥ 3744 ( ΦΟΡΤΗΓΟ )

Σύνολο Φ.Π.Α. 24% Γενικό σύνολο
1. 1. Εργασία αντικατάστασης  μπαλάκι εμπρός, ακρόμπαρο,

2. Εργασία αντικατάστασης  τρόμπα συμπλέκτη άνω – κάτω

3. Εργασία αντικατάστασης   ιμάντα δυναμού

4. Εργασία αντικατάστασης  ιμάντα και αντλία υδραυλικού τιμονιού

5. Εργασία αντικατάστασης  αμορτισέρ

6. Εργασία αντικατάστασης φίλτρο αέρος – βενζίνης

150,00€ 36,00€  186,00€

Κωδικός 10: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΟΣΟ Φ.Π.Α. 24% ΣΥΝΟΛΟ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1.1 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 644,20€ 154,61€ 798,81€
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΟΣΟ Φ.Π.Α. 24% ΣΥΝΟΛΟ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2.1  ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 520,00€ 124,80€ 644,80€

Κωδικός 20: ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΟΣΟ Φ.Π.Α. 24% ΣΥΝΟΛΟ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1.1 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 700,00€ 168,00€ 868,00€
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΟΣΟ Φ.Π.Α. 24% ΣΥΝΟΛΟ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2.1  ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 260,00€ 62,40€ 322,40€

Κωδικός 25: ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΟΣΟ Φ.Π.Α. 24% ΣΥΝΟΛΟ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1.1 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 528,50€ 126,84€ 655,34€
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΟΣΟ Φ.Π.Α. 24% ΣΥΝΟΛΟ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2.1  ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 150,00€ 36,00€ 186,00€

Η προμήθεια και η παροχή της υπηρεσίας θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρ. 2, 116, 118 και 120 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147/08-08-2016).
Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η χαμηλότερη τιμή.
Οι προσφορές των ενδιαφερομένων θα κατατίθενται στο Τμήμα Προμηθειών στο Δημοτικό κατάστημα Δεσκάτης έως την Πέμπτη 21-12-2017 και ώρα 10:00 π.μ.
Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν και στο fax: 2462351105.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Γραφείο Προμηθειών, τηλ. 24623 51123 – 51117 στις εργάσιμες ημέρες και ώρες..
Ο/η οικονομικοί φορείς που θα αναδειχθούν ανάδοχοι των προμηθειών και των υπηρεσιών (και μόνο αυτοί) θα προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά σε διάστημα δύο (2) ημερών.
1. Βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο (άρθρο 75 παρ.2 του Ν.4412/2016).
2. Αποδεικτικά στοιχεία τεχνικής ικανότητας η την άδεια λειτουργίας. (άρθρο 80 παρ.5 του Ν.4412/2016).
3. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016).

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΑΡΑΣΤΕΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ