ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δεσκάτη 24 Φεβ. 17 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 1265 ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ

Τηλ.: 2462351101 Fax: 2462351105 Ταχ. Δ/νση: Δεσκάτη 51200 e-mail: dimosdes@otenet.gr

Προς: Α] Τον Δήμαρχο Δεσκάτης κ. Καραστέργιο Δημήτριο

Β] Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δεσκάτης

1. Αναγνώστου Ιωάννης του Δημητρίου 2. Ανδρώνης Δημήτριος του Βασιλείου 3. Γκούμα – Στάθη Σοφία του Κωνσταντίνου 4. Κακούσιος Γεώργιος του...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δεσκάτη 09-02-2017 ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 866

ΠΡΟΣ :Τους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους- Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Δεσκάτης

ΘΕΜΑ: «Συνεδρίαση Ο.Ε.»

Σας παρακαλούμε στις 15 του μήνα Φεβρουάριο του έτους 2017 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 09:00 π.μ. να προσέλθετε σε τακτική ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ στο Δημοτικό Κατάστημα για να συζητήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δεσκάτη 25 Νοεμβρίου 2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 9659 ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ

Τηλ.: 2462351101 Fax: 2462351105 Ταχ. Δ/νση: Δεσκάτη 51200 e-mail: dimosdes@otenet.gr

Προς: Α] Τον Δήμαρχο Δεσκάτης κ. Καραστέργιο Δημήτριο

Β] Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δεσκάτης

1. Αναγνώστου Ιωάννης του Δημητρίου 2. Ανδρώνης Δημήτριος του Βασιλείου 3. Γκούμα – Στάθη Σοφία του Κωνσταντίνου 4. Κακούσιος Γεώργιος...

Τα μεταλλεία χρωμίτη στην περιοχή της Τ.Κ.. Παναγιάς του Δήμου Δεσκάτης είναι ανενεργά από το 1993. Η εταιρία "Μεταλλευτική Γρεβενών-Κοζάνης Α.Ε." υπέβαλε πρόταση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και επανεκμετάλλευσης των κοιτασμάτων χρωμίτη. Ο χρωμίτης είναι ορυκτό οξείδιο του σιδήρου και του χρωμίου, του οποίου αποτελεί το κυριότερο μετάλλευμα. Τα σημαντικότερα κοιτάσματα εντοπίζονται στους νομούς Κοζάνης και Γρεβενών, ενώ...