ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 για ενίσχυση ΚΑ .

ΑΔΑ: 6ΜΡΓΩ9Υ-ΥΧΤ 21/11/2023

Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 για ενίσχυση ΚΑ έργων

ΑΔΑ: 6Π5ΖΩ9Υ-0Γ5 21/11/2023

Έγκριση πρακτικού Ι του διαγωνισμού : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2024»

ΑΔΑ: 6ΔΣ1Ω9Υ-ΦΟΦ 11/12/2023

Έγκριση πρακτικών του διαγωνισμού : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΕΤΩΝ 2024-2025»

ΑΔΑ: Ψ8ΣΨΩ9Υ-ΧΧΛ 11/12/2023

Απ. 196-2023 ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΓΟΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 2024

ΑΔΑ: 9Υ26Ω9Υ-ΡΘ8 12/12/2023

Απ. 191-2023 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ

ΑΔΑ: ΨΤΚΩΩ9Υ-ΛΚ6 12/12/2023

Έγκριση πρακτικών του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο με τίτλο: «Ηλεκτρονικές υπηρεσίες εξυπηρέτησης δημοτών και εφαρμογές έξυπνης πόλης στον Δήμο Δεσκάτης»

ΑΔΑ: Ρ9Ο4Ω9Υ-ΘΙ3 21/11/2023

Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την εκπροσώπηση συμφερόντων του Δήμου

ΑΔΑ: 6ΥΛ1Ω9Υ-29Ξ 24/11/2023

Έγκριση πρακτικού ΙΙ ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ»

ΑΔΑ: 9ΚΒ6Ω9Υ-ΤΘ4 05/12/2023

Έγκριση πρακτικού ΙΙ ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού του έργου: «Βελτίωση βατότητας δασικού δικτύου αντιπυρικής προστασίας δημοτικού δάσους Καρπερού Δήμου Δεσκάτης Π.Ε. Γρεβενών»

ΑΔΑ: 6ΣΨ7Ω9Υ-ΟΩ7 05/12/2023
1 2 3 4 5 249
1716363763