ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Ψήφιση πίστωσης ποσού 14.636,51 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) στα πλαίσια του έργου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ) Β’/ ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ».

ΑΔΑ: ΒΙΚΥΩ9Υ-Ζ0Ν 01/03/2014

Ψήφιση πίστωσης ποσού 8.511,60€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) στα πλαίσια του έργου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ) Α’/ ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ».

ΑΔΑ: ΒΙΚΥΩ9Υ-ΗΦΠ 01/03/2014

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 700,00€ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

ΑΔΑ: ΒΙΚΥΩ9Υ-ΤΗΞ 22/02/2014

Έγκριση των πρακτικών του διαγωνισμού για το έργο «Αντικατάσταση αγωγού ύδρευσης και αποκατάσταση οδών Δήμου Δεσκάτης».

ΑΔΑ: ΒΙΚΥΩ9Υ-67Ο 01/03/2014

Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης του προϋπολογισμού έτους 2014 ποσού 16.000,00€ με Φ.Π.Α. για την αποπληρωμή του Υποέργου 1 και Υποέργου 2 στα πλαίσια του έργου με τίτλο: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΕΣΚΑΤΗΣ».

ΑΔΑ: ΒΙΚΥΩ9Υ-ΛΧ8 22/02/2014

Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης του προϋπολογισμού έτους 2014 ποσού 131.979,00€ με Φ.Π.Α. για το έργο προμήθειας με τίτλο: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ (LED)».

ΑΔΑ: ΒΙΚΥΩ9Υ-ΖΦΓ 22/02/2014

Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης του προϋπολογισμού έτους 2014 συνολικού ποσού 34.298,11€ από Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα

ΑΔΑ: ΒΙΚΥΩ9Υ-ΣΔΕ 22/02/2014

Σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2014 λογιστική τακτοποίηση.

ΑΔΑ: ΒΙΚΥΩ9Υ-8Ο0 22/02/2014

Σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2014 ποσού 8.312,09€ από ΟΑΕΔ για Ασφαλιστικές Εισφορές των εργαζομένων των Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα

ΑΔΑ: ΒΙΚΥΩ9Υ-06Ε 22/02/2014

Σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2014 ποσού 2.000,00€ από επιχορήγηση ΟΑΕΔ

ΑΔΑ: ΒΙΚΥΩ9Υ-069 22/02/2014
1 244 245 246 247 248 249
1708501363