ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Ψήφιση πίστωσης 7.964,25€ για την προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων (αδρανή υλικά).

ΑΔΑ: ΒΙΞΟΩ9Υ-ΩΟΛ 15/03/2014

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 615,00€ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΑΔΑ: ΒΙΞΟΩ9Υ-ΧΘΕ 20/03/2014

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ

ΑΔΑ: ΒΙΚΖΩ9Υ-ΤΩ2 15/03/2014

Ψήφιση πίστωσης 1.218,00€ για την προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας.

ΑΔΑ: ΒΙΚΖΩ9Υ-ΩΙΔ 15/03/2014

Ψήφιση πίστωσης 1.050,00€ για την προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων.

ΑΔΑ: ΒΙΚΖΩ9Υ-ΛΝ4 15/03/2014

Τρόπος εκτέλεσης, περιγραφή εργασιών, ψήφιση και διάθεση πίστωσης ποσού 6.998,33€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) για το έργο «Συντήρηση πεζοδρομίων και κατασκευή φρεατίων ομβρίων οικισμού Δήμητρας».

ΑΔΑ: ΒΙΚΑΩ9Υ-ΗΧΥ 01/03/2014

Τρόπος εκτέλεσης, περιγραφή εργασιών, ψήφιση και διάθεση πίστωσης ποσού 6.998,33€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) για το έργο «Συντήρηση πεζοδρομίων και κατασκευή φρεατίων ομβρίων οικισμού Δήμητρας».

ΑΔΑ: ΒΙΚΑΩ9Υ-ΣΝΟ 01/03/2014

Τρόπος εκτέλεσης, περιγραφή εργασιών, ψήφιση και διάθεση πίστωσης ποσού 3.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) για το έργο «Κατασκευή υδρορροών και επιστρώσεις δαπέδων στο πρώην Δημοτικό Κατάστημα Κατάκαλης».

ΑΔΑ: ΒΙΚΑΩ9Υ-ΗΩΡ 01/03/2014

Τρόπος εκτέλεσης, περιγραφή εργασιών, ψήφιση και διάθεση πίστωσης για το έργο «Κατασκευή υδρορροών και επιστρώσεις δαπέδων στο πρώην Δημοτικό Κατάστημα Κατάκαλης».

ΑΔΑ: ΒΙΚΣΩ9Υ-ΤΜ2 01/03/2014

Τρόπος εκτέλεσης με απευθείας ανάθεση, ψήφιση και διάθεση πίστωσης ποσού 12.220,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) για το έργο «Κατασκευή τυπικών φρεατίων διακλάδωσης».

ΑΔΑ: ΒΙΚΣΩ9Υ-ΧΩΑ 01/03/2014
1 228 229 230 231 232 235
1680334963