ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την εκπροσώπηση συμφερόντων του Δήμου.

ΑΔΑ: 6ΔΟΚΩ9Υ-Ο8Ο 14/10/2020

Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την εκπροσώπηση συμφερόντων του Δήμου.

ΑΔΑ: 6ΕΜ9Ω9Υ-9ΒΒ 14/10/2020

Συγκρότηση Επιτροπής διαγωνισμού για το έργο «Ενεργειακή αναβάθμιση ΕΠΑΛ Δεσκάτης».

ΑΔΑ: ΨΖΦΗΩ9Υ-Υ9Ρ 14/10/2020

Συγκρότηση Επιτροπής διαγωνισμού για το έργο «Ενεργειακή αναβάθμιση Λυκείου Δεσκάτης».

ΑΔΑ: ΨΒΦΤΩ9Υ-63Τ 14/10/2020

Συγκρότηση Επιτροπής διαγωνισμού για το έργο «Ενεργειακή αναβάθμιση Γυμνασίου Δεσκάτης».

ΑΔΑ: 6968Ω9Υ-Τ43 14/10/2020

Συγκρότηση Επιτροπής διαγωνισμού για το έργο «Ενεργειακή αναβάθμιση 2ο Νηπιαγωγείου Δεσκάτης».

ΑΔΑ: Ψ6ΞΚΩ9Υ-ΑΑ2 14/10/2020

Συγκρότηση Επιτροπής διαγωνισμού για το έργο «Ενεργειακή αναβάθμιση 2ο Δημοτικού Σχολείου Δεσκάτης».

ΑΔΑ: 625ΕΩ9Υ-ΣΝ4 14/10/2020

Συγκρότηση Επιτροπής διαγωνισμού για το έργο «Ενεργειακή αναβάθμιση 1ο Δημοτικού Σχολείου Δεσκάτης».

ΑΔΑ: 9ΦΓ8Ω9Υ-ΧΦ1 14/10/2020

Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπολογισμού οικον. έτους 2020, για ενίσχυση ΚΑ προϋπολογισμού.

ΑΔΑ: 66ΤΒΩ9Υ-ΛΟΛ 14/10/2020

Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 29/2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ.Ε.Π.Α.Π. με θέμα:<>

ΑΔΑ: 6ΣΒΟΩ9Υ-Η2Ψ 14/10/2020
1 2 3 171
1603698163