ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη του ένδικου μέσου της έφεσης κατά της υπ΄αριθ. αρ. 1101/2023 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών

ΑΔΑ: Ρ7ΚΨΩ9Υ-Ι2Ν 21/11/2023

Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την εκπροσώπηση συμφερόντων του Δήμου.

ΑΔΑ: 9ΔΝΗΩ9Υ-ΛΨΓ 21/11/2023

Ανάκληση της υπ΄αριθ. 158/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και η λήψη εκ νέου απόφασης με θέμα: Έγκριση μελέτης και τρόπος εκτέλεσης του έργου: Τοιχίο συγκράτησης πρανών δρόμου στον οικισμό Γηλόφου

ΑΔΑ: 9ΖΤ3Ω9Υ-7ΤΥ 21/11/2023

Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου και Δημοτικών Συμβούλων

ΑΔΑ: 9Α9ΚΩ9Υ-Μ3Ε 07/11/2023

Απ. 155-2023 καθορισμός των όρων ΤΡΟΦΙΜΩΝ 2024

ΑΔΑ: 9Π0ΓΩ9Υ-ΨΞΤ 16/11/2023

Έγκριση μελέτης και τρόπος εκτέλεσης του έργου: Ολοκλήρωση ημιτελών αποδυτηρίων γηπέδου Τριφυλλίου

ΑΔΑ: 61ΔΡΩ9Υ-ΛΚΖ 07/11/2023

Έγκριση μελέτης και τρόπος εκτέλεσης του έργου: Επισκευή δικτύων αποχέτευσης Δ.Ε. Χασίων

ΑΔΑ: Ψ8ΒΝΩ9Υ-ΩΚΞ 07/11/2023

Έγκριση μελέτης και τρόπος εκτέλεσης του έργου: Τοιχίο συγκράτησης πρανών δρόμου στον οικισμό Γηλόφου

ΑΔΑ: Ψ9Χ4Ω9Υ-ΛΧΓ 07/11/2023

Έγκριση διενέργειας της προμήθειας, του τρόπου εκτέλεσης, της μελέτης, των τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων για την διενέργεια διαγωνισμού για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ετών 2024-2025

ΑΔΑ: 95ΨΘΩ9Υ-ΘΝ1 07/11/2023

Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 για ενίσχυση ΚΑ για πρόσληψη μακροχρόνια ανέργων

ΑΔΑ: ΡΩ17Ω9Υ-Σ70 18/10/2023
1 2 3 246
1701848563