ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Έκδοση εντάλματος προπληρωμής στον δημοτικό υπάλληλο Παπά Γεώργιο για την πληρωμή παραβόλων ελέγχου ΚΤΕΟ του ΚΗΙ 1050 οχήματος του Δήμου.

ΑΔΑ: 94ΓΕΩ9Υ-2ΣΜ 09/09/2021

Έγκριση 1ο πρακτικού ανοίγματος οικονομικών προσφορών και δικαιολογητικών συμμετοχής του συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο «Ασφαλτόστρωση δρόμου από διασταύρωση προς Παλιοπαναγιά» εκτιμώμενης αξίας 53.766,75€ με (Φ.Π.Α. 24% ).

ΑΔΑ: ΨΧΝΣΩ9Υ-ΗΘ8 09/09/2021

Έγκριση 1ο πρακτικού ανοίγματος οικονομικών προσφορών και δικαιολογητικών συμμετοχής του συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο «Ανάπλαση υφιστάμενου χώρου αναψυχής στη θέση ΓΑΒΡΟΣ Δ.Ε. Δεσκάτης Δήμου Δεσκάτης» εκτιμώμενης αξίας 45.000,00€ με (Φ.Π.Α. 24% ).

ΑΔΑ: 6Σ83Ω9Υ-ΥΓΝ 09/09/2021

Έγκριση 1ο πρακτικού ανοίγματος οικονομικών προσφορών και δικαιολογητικών συμμετοχής του συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο «Κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου 5χ5 στη θέση του υπάρχοντος γηπέδου καλαθοσφαίρισης στο οικισμό Δήμητρας» εκτιμώμενης αξίας 55.000,00€ με Φ.Π.Α. 24%

ΑΔΑ: 68ΤΧΩ9Υ-Ι17 09/09/2021

Συγκρότηση νέας επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ενός δορυφορικού απορριμματοφόρου οχήματος βιοαποδομήσιμων τύπου πρέσας χωρητικότητας 8m3» προϋπολογισμού 132.680,00€ με Φ.Π.Α.

ΑΔΑ: ΨΘΩΔΩ9Υ-ΕΣΙ 09/09/2021

Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας ανοικτών διαγωνισμών έργων π/υ έως 1.000.000 €, για το έτος 2021.

ΑΔΑ: 90ΒΔΩ9Υ-ΒΑΗ 09/09/2021

Σύνταξη σχεδίου τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 ΣΑΤΑ 50% για κάλυψη λειτουργικών δαπανών.

ΑΔΑ: 6ΞΜΦΩ9Υ-ΥΗΚ 10/08/2021

Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπολογισμού οικον. έτους 2021, για αποδοχή ποσού 28.100,00€ για την κάλυψη εκτάκτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορωνοϊου Covid-19.

ΑΔΑ: 6ΞΛΨΩ9Υ-ΘΜ7 24/08/2021

Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπολογισμού οικον. έτους 2021, για ενίσχυση ΚΑ. Έργων.

ΑΔΑ: 65Τ1Ω9Υ-Ν3Α 10/08/2021

Ορισμός υπολόγου απόδοσης εσόδων της γεφυροπλάστιγγας της Κοινότητας Δασοχωρίου.

ΑΔΑ: ΩΗΤΞΩ9Υ-ΟΒΘ 24/08/2021
1 2 3 196
1631864563