ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπολογισμού οικον. έτους 2019, για ενίσχυση Κ.Α. προϋπολογισμού

ΑΔΑ: ΩΧ4ΜΩ9Υ-8ΗΓ 25/04/2019

Ανάθεση του έργου «Αντικατάσταση τμήματος αγωγού ύδρευσης στον οικισμό Άνοιξης»

ΑΔΑ: ΩΦ2ΡΩ9Υ-99Ψ 11/06/2019

Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού χώρου εγκατάστασης Λούνα Παρκ κατά την ετήσια εμποροπανήγυρη του Δήμου Δεσκάτης.

ΑΔΑ: 6ΧΞ0Ω9Υ-ΠΞΩ 11/06/2019

Αποκατάσταση πάγιας προκαταβολής.

ΑΔΑ: Ω89ΤΩ9Υ-Χ11 11/06/2019

Καθορισμός εισπράξεως του δικαιώματος χρήσης των Δημοτικών κτημάτων (χώρος εμποροπανήγυρης) από 19-06-2019 έως 23-06-2019.

ΑΔΑ: Ω37ΛΩ9Υ-67Υ 17/05/2019

Τρόπος εκτέλεσης, περιγραφή εργασιών, για το έργο «Αντικατάσταση τμήματος αγωγού ύδρευσης στον οικισμό Άνοιξης»

ΑΔΑ: Ψ6Σ9Ω9Υ-ΠΩΕ 17/05/2019

Τρόπος εκτέλεσης, περιγραφή εργασιών, για το έργο «Επισκευή οδικού δικτύου με έτοιμο ασφαλτόμιγμα Δήμου Δεσκάτης».

ΑΔΑ: ΨΡΛΔΩ9Υ-Π6Ν 17/05/2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΑΔΑ: 6ΤΦ4Ω9Υ-Ι53 22/05/2019

Καθορισμός των όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης χώρου για εγκατάσταση Λούνα Παρκ κατά την ετήσια εμποροπανήγυρη του Δήμου Δεσκάτης.

ΑΔΑ: ΨΗ0ΝΩ9Υ-ΓΕ1 17/05/2019

Ανάθεση του έργου «Ανόρυξη ερευνητικής υδρευτικής γεώτρησης στην Τ.Κ. Άνοιξης»

ΑΔΑ: 6ΜΙΥΩ9Υ-06Η 22/05/2019
1 2 3 139
1563262963