ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 για ενίσχυση ΚΑ του προϋπολογισμού

ΑΔΑ: 69Φ7Ω9Υ-1ΓΔ 08/09/2022

ΑΠΟΦ. 162-2022 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ

ΑΔΑ: Ψ7Υ7Ω9Υ-Π6Τ 23/09/2022

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΑΔΑ: 6Ε2ΛΩ9Υ-Φ5Υ 23/09/2022

Καθορισμός των όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης για εκμετάλλευση συστάδων του Δημοτικού δάσους Καρπερού, της Τοπικής Κοινότητας Καρπερού.

ΑΔΑ: Ω2ΥΠΩ9Υ-ΥΛΕ 15/09/2022

Καθορισμός των όρων εκμίσθωσης με απευθείας ανάθεση, για εκμετάλλευση συστάδων του Δημοτικού δάσους Καρπερού, της Τοπικής Κοινότητας Καρπερού, σε Δασικό Αγροτικό Συνεταιρισμό.

ΑΔΑ: ΨΙΜΖΩ9Υ-3ΟΤ 08/09/2022

Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 17/2022 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ.Ε.Π.Α.Π. με θέμα: «Περί εγκρίσεως του Ισολογισμού και τον οικονομικών καταστάσεων της Επιχείρησης χρήσεως 2021»

ΑΔΑ: 955ΜΩ9Υ-ΟΔΝ 08/09/2022

Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 23/2022 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας- Ανδρομάνα του Δήμου Δεσκάτης με θέμα «Τροποποίηση του προϋπολογισμού για τις ανάγκες του Νομικού Προσώπου»

ΑΔΑ: 6Θ18Ω9Υ-Τ74 15/09/2022

Έκδοση εντάλματος προπληρωμής στον δημοτικό υπάλληλο Καραστέργιο Ευθύμιο για την αγορά whats up’s για τις ανάγκες ύδρευσης Καρπερού Δήμητρας (αντιλιοστάσια) & Δεσκάτης (υδρόμετρα).

ΑΔΑ: Ψ2Δ1Ω9Υ-ΤΣΜ 14/09/2022

Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. & του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Κατασκευή υπόστεγου στο κτίριο Επαρχιακού Κέντρου Εκπαίδευσης Δεσκάτης» με αριθμ. μελ. 68/2018 και Ανάδοχο τον εργολάβο Λαβό Κων/νο.

ΑΔΑ: 6ΑΔ5Ω9Υ-Χ6Γ 11/08/2022

Χρηματοδότηση του Νομικού Προσώπου ιδιωτικού Δικαίου ( Ν.Π.Ι.Δ. ) « Δ.Ε.Π.Α.Π. σύμφωνα με τις υπ΄αριθ.3/2022 & 4/2022 αποφάσεις της Ο.Ε.

ΑΔΑ: 6Ο0ΓΩ9Υ-0Λ4 25/08/2022
1 2 3 219
1664350963