ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Διαγραφές χρεών από φορολογικούς καταλόγους

ΑΔΑ: 9Β0ΣΩ9Υ-Γ3Α 03/05/2022

Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή τεχνικών πρόσβασης αγροτικής οδοποιίας Τ.Κ. Δασοχωρίου» με αριθμ, μελ. 51/2017 αναδόχου εταιρείας ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΤΕΒΕ έως 30-06-2022 με αναθεώρηση

ΑΔΑ: 9ΝΚΘΩ9Υ-ΒΜ4 03/05/2022

Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου.

ΑΔΑ: 9Π1ΙΩ9Υ-Δ6Μ 03/05/2022

Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δεσκάτης Έτους 2022

ΑΔΑ: ΩΝ9ΦΩ9Υ-ΕΤΨ 03/05/2022

Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής του έργου: «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ Τ.Κ. ΔΑΣΟΧΩΡΙΟΥ»

ΑΔΑ: ΨΞΙΓΩ9Υ-1ΒΣ 03/05/2022

Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (Σπασίματα αγωγού ύδρευσης) Δήμου Δεσκάτης»

ΑΔΑ: Ω87ΛΩ9Υ-ΩΟΦ 03/05/2022

Διαγραφή τελών (δικαίωμα βοσκής) από δημότη, λόγω λανθασμένης επιβολής

ΑΔΑ: Ω5ΞΝΩ9Υ-ΥΨ3 29/03/2022

: Έγκριση πρακτικών ανάδειξης προσωρινού αναδόχου διαγωνισμού τροφίμων με διαπραγμάτευση.

ΑΔΑ: Ψ0ΝΚΩ9Υ-Θ04 29/03/2022

Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου: Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης: δικάσιμος 16-6-2022 αίτηση ακύρωσης της “CLOUDPRINT DIGITAL AND PRODUCTS” κατά του Δήμου Δεσκάτης.

ΑΔΑ: 9ΑΗΔΩ9Υ-ΨΗΤ 29/03/2022

Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την εκπροσώπηση συμφερόντων του Δήμου. Έφεση κατά της υπ. αρ. Α 108 απόφασης του διοικ. Πρωτ. Κοζάνης που δικάζεται στο διοικ. Εφ. Θες/νικης στις 20/9/2022 (Δήμος Δεσκάτης κατά Βάϊου Γκατζή).

ΑΔΑ: ΨΦΧΩΩ9Υ-58Ε 29/03/2022
1 2 3 209
1652686963