ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Πρόστιμο Αυθαίρετης χρήσης κοινόχρηστου χώρου

ΑΔΑ: ΩΙΥ8Ω9Υ-ΜΚΦ Σεπτέμβριος 15, 2014

Πρόστιμο Αυθαίρετης χρήσης κοινόχρηστου χώρου

ΑΔΑ: 7ΠΜ7Ω9Υ-ΚΡΓ Σεπτέμβριος 15, 2014
1 3 4 5
1537774963