ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ

ΑΔΑ: 7ΘΡΜΩ9Υ-ΡΦ3 Σεπτέμβριος 8, 2016

ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ

ΑΔΑ: 688ΘΩ9Υ-Ο9Α Ιούνιος 16, 2016

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΑΔΑ: Ω9ΨΩΩ9Υ-7Χ9 Φεβρουάριος 19, 2016

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΕ

ΑΔΑ: ΩΤΩΧΩ9Υ-ΕΣΦ Φεβρουάριος 3, 2016

Απόφαση 3/2016 Αντιδημάρχου

ΑΔΑ: Ω0ΛΕΩ9Υ-89Ω Φεβρουάριος 2, 2016

Απόφαση Αντιδημάρχου 02/2016

ΑΔΑ: 7ΑΩΖΩ9Υ-Ο9Β Ιανουάριος 26, 2016

Σφράγισμα καταστήματος Κ.Υ.Ε.

ΑΔΑ: 6ΓΘΙΩ9Υ-ΝΣΗ Ιανουάριος 21, 2016

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ 7/2015 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΑΔΑ: 7ΛΕΗΩ9Υ-ΧΘΨ Οκτώβριος 12, 2015

ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΥΕ

ΑΔΑ: 61Η9Ω9Υ-ΖΝ6 Οκτώβριος 9, 2015

ΛΗΞΗ ΕΠΑΝΑΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΥΕ

ΑΔΑ: ΒΥΘΨΩ9Υ-559 Δεκέμβριος 23, 2014
1 3 4 5 6 7
1550302963