ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΑΔΕΙΑΣ Κ.Υ.Ε

ΑΔΑ: 6Ζ9ΑΩ9Υ-3ΧΛ Αύγουστος 23, 2018

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΥΕ

ΑΔΑ: 6416Ω9Υ-ΩΞ1 Οκτώβριος 5, 2018

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

ΑΔΑ: 96ΖΩΩ9Υ-ΥΙΗ Σεπτέμβριος 25, 2018

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

ΑΔΑ: ΨΜ2ΥΩ9Υ-ΠΚ3 Σεπτέμβριος 25, 2018

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

ΑΔΑ: ΩΧ2ΒΩ9Υ-ΞΘΖ Αύγουστος 20, 2018

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

ΑΔΑ: 6ΖΙΒΩ9Υ-ΤΔΜ Αύγουστος 20, 2018

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

ΑΔΑ: 7ΖΟΧΩ9Υ-9ΣΠ Αύγουστος 9, 2018

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

ΑΔΑ: ΨΗΗΖΩ9Υ-3ΓΥ Ιούλιος 26, 2018

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

ΑΔΑ: 6Ζ0ΑΩ9Υ-ΠΞ5 Οκτώβριος 5, 2018

ΘΕΩΡΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΩΛΗΤΟΥ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

ΑΔΑ: 6ΞΒΒΩ9Υ-ΧΛΠ Μάιος 2, 2018
1 2 3 6
1539848563