ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΉ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΑΔΕΙΑΣ

ΑΔΑ: 65Ν0Ω9Υ-ΛΕΛ Φεβρουάριος 14, 2019

ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Κ.Υ.Ε

ΑΔΑ: ΩΨΚΕΩ9Υ-ΟΧ3 Ιανουάριος 24, 2019

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΑΔΑ: 7ΑΩΑΩ9Υ-4Ω9 Νοέμβριος 29, 2018

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

ΑΔΑ: ΩΟΑ8Ω9Υ-Δ0Ρ Νοέμβριος 20, 2018

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

ΑΔΑ: ΩΣΔΡΩ9Υ-1Β1 Οκτώβριος 25, 2018

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

ΑΔΑ: ΩΣ9ΒΩ9Υ-ΛΔΡ Οκτώβριος 25, 2018

ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΓΙΑ ΑΥΘΑΙΤΕΡΗ ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ

ΑΔΑ: 6209Ω9Υ-ΡΞΔ Οκτώβριος 25, 2018

ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΑΥΘΑΙΤΕΡΗ ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ

ΑΔΑ: ΩΡΩ0Ω9Υ-9ΘΥ Οκτώβριος 25, 2018

ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΓΙΑ ΑΥΘΑΙΤΕΡΗ ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ

ΑΔΑ: Ψ6Λ0Ω9Υ-Τ48 Οκτώβριος 25, 2018

ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ

ΑΔΑ: ΩΝ4ΥΩ9Υ-Θ6Σ Οκτώβριος 25, 2018
1 2 3 7
1556091763