ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΑΔΑ: 7ΑΩΑΩ9Υ-4Ω9 Νοέμβριος 29, 2018

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

ΑΔΑ: ΩΟΑ8Ω9Υ-Δ0Ρ Νοέμβριος 20, 2018

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

ΑΔΑ: ΩΣΔΡΩ9Υ-1Β1 Οκτώβριος 25, 2018

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

ΑΔΑ: ΩΣ9ΒΩ9Υ-ΛΔΡ Οκτώβριος 25, 2018

ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΓΙΑ ΑΥΘΑΙΤΕΡΗ ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ

ΑΔΑ: 6209Ω9Υ-ΡΞΔ Οκτώβριος 25, 2018

ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΑΥΘΑΙΤΕΡΗ ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ

ΑΔΑ: ΩΡΩ0Ω9Υ-9ΘΥ Οκτώβριος 25, 2018

ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΓΙΑ ΑΥΘΑΙΤΕΡΗ ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ

ΑΔΑ: Ψ6Λ0Ω9Υ-Τ48 Οκτώβριος 25, 2018

ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ

ΑΔΑ: ΩΝ4ΥΩ9Υ-Θ6Σ Οκτώβριος 25, 2018

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΑΔΕΙΑΣ Κ.Υ.Ε

ΑΔΑ: 6Ζ9ΑΩ9Υ-3ΧΛ Αύγουστος 23, 2018

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΥΕ

ΑΔΑ: 6416Ω9Υ-ΩΞ1 Οκτώβριος 5, 2018
1 2 3 6
1545205363