ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Σχέδιο κανονισμού λειτουργίας Εμποροπανήγυρης στην Δ.Κ. Δεσκάτης

ΑΔΑ: ΨΕ0ΤΩ9Υ-ΘΣΠ Νοέμβριος 26, 2018

Σχέδιο κανονισμού λειτουργίας Λαϊκής Αγοράς Δεσκάτης

ΑΔΑ: 6ΚΖ6Ω9Υ-ΗΤ3 Νοέμβριος 26, 2018

Ανάκληση άδειας παράτασης χρήσης μουσικής

ΑΔΑ: 6ΤΥΤΩ9Υ-ΠΚΞ Φεβρουάριος 15, 2019

Άδεια παράτασης χρήσης ωραρίου μουσικής

ΑΔΑ: Ω4Ζ5Ω9Υ-Ε42 Δεκέμβριος 28, 2018

Άδεια παράτασης χρήσης ωραρίου μουσικής

ΑΔΑ: ΩΜ85Ω9Υ-ΞΣΨ Δεκέμβριος 20, 2018

Άδεια παράτασης χρήσης ωραρίου μουσικής

ΑΔΑ: 7ΥΧΤΩ9Υ-Ψ1Π Αύγουστος 16, 2018

Άδεια παράτασης χρήσης ωραρίου μουσικής

ΑΔΑ: ΩΝ3ΟΩ9Υ-ΥΛΧ Αύγουστος 16, 2018

Επί αίτησης του κ. Λάσδα Νικολάου για την χορήγηση προέγκρισης άδειας λειτουργίας ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ στην ετήσια εμποροπανήγυρη Δεσκάτης από 13-6-2018 έως 17-6-2018

ΑΔΑ: ΩΦΟΓΩ9Υ-8Ξ0 Ιούνιος 11, 2018

Χωροθέτηση – Οριοθέτηση του χώρου της εμποροπανήγυρης

ΑΔΑ: ΩΕ1ΓΩ9Υ-ΒΡΟ Απρίλιος 30, 2018

Δωρεά κλιματιστικού στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Δεσκάτης

ΑΔΑ: ΩΜ91Ω9Υ-ΔΙΥ Μάρτιος 15, 2018
1 2 3 18
1556091763