ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Άδεια παράτασης χρήσης ωραρίου μουσικής

ΑΔΑ: Ω4Ζ5Ω9Υ-Ε42 Δεκέμβριος 28, 2018

Άδεια παράτασης χρήσης ωραρίου μουσικής

ΑΔΑ: ΩΜ85Ω9Υ-ΞΣΨ Δεκέμβριος 20, 2018

Άδεια παράτασης χρήσης ωραρίου μουσικής

ΑΔΑ: 7ΥΧΤΩ9Υ-Ψ1Π Αύγουστος 16, 2018

Άδεια παράτασης χρήσης ωραρίου μουσικής

ΑΔΑ: ΩΝ3ΟΩ9Υ-ΥΛΧ Αύγουστος 16, 2018

Επί αίτησης του κ. Λάσδα Νικολάου για την χορήγηση προέγκρισης άδειας λειτουργίας ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ στην ετήσια εμποροπανήγυρη Δεσκάτης από 13-6-2018 έως 17-6-2018

ΑΔΑ: ΩΦΟΓΩ9Υ-8Ξ0 Ιούνιος 11, 2018

Χωροθέτηση – Οριοθέτηση του χώρου της εμποροπανήγυρης

ΑΔΑ: ΩΕ1ΓΩ9Υ-ΒΡΟ Απρίλιος 30, 2018

Δωρεά κλιματιστικού στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Δεσκάτης

ΑΔΑ: ΩΜ91Ω9Υ-ΔΙΥ Μάρτιος 15, 2018

Επί αιτήσεως του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 1ου ΕΠΑΛ Δεσκάτης για παραχώρηση χρήσης χώρου στέγασης του Συλλόγου

ΑΔΑ: ΨΗΛ3Ω9Υ-Ε0Ε Μάρτιος 15, 2018

Κατάργηση θέσεων και νέα αρίθμηση Λαϊκής Αγοράς Δεσκάτης

ΑΔΑ: ΩΚΒΤΩ9Υ-0ΕΠ Μάρτιος 15, 2018

Άδεια παράτασης χρήσης ωραρίου μουσικής

ΑΔΑ: 6Γ0ΦΩ9Υ-Ξ1Ε Μάρτιος 15, 2018
1 2 3 18
1550302963