ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Απ. 18-2019 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΑ 2019-ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.

ΑΔΑ: ΨΚΙΦΩ9Υ-8ΣΗ Φεβρουάριος 12, 2019

Απ. 17-2019 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 2019-ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΔΑ: 6ΘΞΚΩ9Υ-ΧΗ7 Φεβρουάριος 12, 2019

Υποβολή στο Δημοτικό Συμβούλιο της Τριμηνιαίας Έκθεσης Εσόδων-Εξόδων Γ΄ Τριμήνου 2018 του Δήμου Δεσκάτης.

ΑΔΑ: ΨΓ89Ω9Υ-1ΒΡ Νοέμβριος 26, 2018

Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 για αποδοχή ποσού 7.953,04 € ΥΗΕ ΙΛΑΡΙΩΝΑ – Χρηματοδότηση ανόρυξης δεύτερης υδρευτικής γεώτρησης στην Τοπική Κοινότητα Παλιουριάς του Δήμου Δεσκάτης.

ΑΔΑ: ΨΙ53Ω9Υ-ΜΟΚ Δεκέμβριος 31, 2018

Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 για ενίσχυση ΚΑ προϋπολογισμού.

ΑΔΑ: 6Υ03Ω9Υ-ΧΒΞ Δεκέμβριος 21, 2018

Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 για ενίσχυση ΚΑ προϋπολογισμού.

ΑΔΑ: ΩΙΜΩΩ9Υ-Δ5Σ Δεκέμβριος 17, 2018

Έγκριση πρακτικού ανάδειξης προσωρινού μειοδότη του επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο «Συντήρηση και επισκευή δικτύου ύδρευσης (Σπασίματα αγωγού ύδρευσης Δήμου Δεσκάτης)» εκτιμώμενης αξίας 57.000,00€ με Φ.Π.Α. 24%

ΑΔΑ: ΩΞΑΤΩ9Υ-ΗΚ1 Ιανουάριος 28, 2019

Έγκριση πρακτικού ανάδειξης προσωρινού μειοδότη του επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο «Επισκευή συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις» εκτιμώμενης αξίας 38.000,00€ με Φ.Π.Α. 24%

ΑΔΑ: 78Υ2Ω9Υ-ΣΝΠ Ιανουάριος 28, 2019

Έγκριση πρακτικού ανάδειξης προσωρινού μειοδότη του επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο «Χαλικοστρώσεις αγροτικών δρόμων προς ταμιευτήρα Ιλαρίωνα» εκτιμώμενης αξίας 23.716,38€ με Φ.Π.Α. 24%

ΑΔΑ: 6ΗΖΣΩ9Υ-ΖΦ5 Ιανουάριος 28, 2019

Έγκριση πρακτικού ανάδειξης προσωρινού μειοδότη του συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο «Χαλικόστρωση αγροτικού δρόμου από οικισμό Δήμητρας προς ταμιευτήρα Ιλαρίωνα » εκτιμώμενης αξίας 26.537,51 € (πλέον Φ.Π.Α. 24% ).

ΑΔΑ: Ψ9Θ2Ω9Υ-ΡΕΜ Ιανουάριος 28, 2019
1 2 3 135
1550302963