ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπολογισμού οικον. έτους 2019, για ενίσχυση Κ.Α. έργου.

ΑΔΑ: ΩΑΑΦΩ9Υ-82Ψ Απρίλιος 10, 2019

Αποκατάσταση πάγιας προκαταβολής.

ΑΔΑ: 6ΚΕ7Ω9Υ-Ψ4Α Απρίλιος 10, 2019

Ανάθεση του έργου «Συντήρηση και επισκευή αντλητικών συγκροτημάτων στις Τ.Κ. Καρπερού- Δήμητρας-Τρικοκκιάς Δ.Ε. Χασίων, Δήμου Δεσκάτης.

ΑΔΑ: 6ΩΛΒΩ9Υ-4Λ0 Απρίλιος 16, 2019

Ανάθεση του έργου «Συντήρηση και επισκευή υποβρυχίων ηλεκτραντλιών θέση Βελώνη –Δασοχώρι Δ.Ε. Δεσκάτης, Δήμου Δεσκάτης»

ΑΔΑ: ΩΒΨ2Ω9Υ-ΑΥ4 Απρίλιος 16, 2019

Απάντηση στο υπ΄αριθ. 74/01-04-2019 έγγραφο του ΝΠΔΔ «ΑΝΔΡΟΜΑΝΑ» Δήμου Δεσκάτης.

ΑΔΑ: 6ΔΙΔΩ9Υ-Ω3Δ Απρίλιος 15, 2019

Τρόπος εκτέλεσης, περιγραφή εργασιών, για το έργο «Επισκευή στέγης –αποδυτηρίων γηπέδου Καρπερού»

ΑΔΑ: ΩΛΛΤΩ9Υ-ΞΕΣ Απρίλιος 15, 2019

Τρόπος εκτέλεσης, περιγραφή εργασιών, για το έργο «Κατασκευή αποδυτηρίων γηπέδου Δήμητρας»

ΑΔΑ: Ψ8ΠΚΩ9Υ-ΚΟΘ Απρίλιος 15, 2019

Τρόπος εκτέλεσης, περιγραφή εργασιών, για το έργο « Κατασκευή ποτίστρων από γαλβανιζέ λαμαρίνα».

ΑΔΑ: ΩΨΙΒΩ9Υ-Α66 Απρίλιος 15, 2019

Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπολογισμού οικον. έτους 2019, για ενίσχυση Κ.Α. προϋπολογισμού.

ΑΔΑ: ΩΙΠΑΩ9Υ-12Α Απρίλιος 10, 2019

Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπολογισμού οικον. έτους 2019, για ενίσχυση Κ.Α. έργου.

ΑΔΑ: 6ΤΑΚΩ9Υ-ΦΦΣ Απρίλιος 10, 2019
1 2 3 138
1556091763