ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΠ. 278-18 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΟΣ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟΥ ΔΡΑΠΑΝΟΥ, ΜΙΑΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΑΕΡΟΣ

ΑΔΑ: 9Ζ8ΒΩ9Υ-Ρ33 Δεκέμβριος 17, 2018

ΑΠ. 277-18 ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ-ΝΤΑΡΑΡΑ ΕΛΕΝΗ

ΑΔΑ: ΩΗΑΗΩ9Υ-8ΓΡ Δεκέμβριος 17, 2018

ΑΠ. 276-18 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ

ΑΔΑ: ΨΛΣΡΩ9Υ-ΑΟΡ Δεκέμβριος 17, 2018

Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα-οθόνη Η/Υ

ΑΔΑ: ΨΣ0ΕΩ9Υ-4Κ4 Δεκέμβριος 17, 2018

ΑΑΥ 742 ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΗΑ 419 ΑΑΥ

ΑΔΑ: ΩΡΩ3Ω9Υ-ΚΕ2 Δεκέμβριος 17, 2018

ΑΑΥ 741 ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΗΑ ΑΑΥ 18.

ΑΔΑ: 630ΖΩ9Υ-1ΙΙ Δεκέμβριος 17, 2018

ΑΑΥ 740 ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΑΑΥ 11

ΑΔΑ: 6ΜΩΧΩ9Υ-705 Δεκέμβριος 17, 2018

ΑΑΥ 739 ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΗΑ ΑΑΥ 10

ΑΔΑ: ΩΝΒΚΩ9Υ-Φ9Μ Δεκέμβριος 17, 2018

ΑΑΥ 738 ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΑΑΥ 09

ΑΔΑ: ΩΛΜ9Ω9Υ-ΗΦΩ Δεκέμβριος 17, 2018

ΑΑΥ 737 ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΑΑΥ 104.

ΑΔΑ: 948ΑΩ9Υ-ΧΩΞ Δεκέμβριος 17, 2018
1 2 3 592
1545205363