ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

4η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΟ ΤΟΙΧΙΟ ΣΤΟ ΡΕΜΑ «ΚΑΡΑΒΙΔΑ» ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΚΑΛΗ»

ΑΔΑ: Ω6ΡΕΩ9Υ-4ΒΠ Αύγουστος 13, 2018

Απολογισμός Πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής 2017

ΑΔΑ: Ψ98ΞΩ9Υ-8ΚΛ Αύγουστος 2, 2018

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΟΥ3ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑΣ»

ΑΔΑ: Ψ3ΥΛΩ9Υ-ΧΛΕ Αύγουστος 13, 2018

«Καθοδηγητικό τοιχείο στο ρέμα Καραβίδα και συμπληρωματικά έργα αντιπλημμυρικής προστασίας δρόμου προς κατάκαλη-4ος Λογαριασμός

ΑΔΑ: 60Ι4Ω9Υ-7ΦΨ Αύγουστος 13, 2018

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 170/18 4ος ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΟ ΤΟΙΧΙΟ ΣΤΟ ΡΕΜΑ ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΔΡΟΜΟ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΚΑΛΗ»

ΑΔΑ: ΨΘΝΧΩ9Υ-ΦΤΕ Αύγουστος 13, 2018

Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Περιφερειακού Δήμητρας-3ος Λογαριασμός

ΑΔΑ: ΩΡΑΘΩ9Υ-9ΦΖ Αύγουστος 13, 2018

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 169/18 ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ 3ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑΣ»

ΑΔΑ: ΨΡΧ3Ω9Υ-ΓΝΑ Αύγουστος 13, 2018

Αποδοχή συνολικού ποσού 35.519,59 από ΔΕΗ για τα έργα : α] «Καθοδηγητικό τοιχείο στο ρέμα Καραβίδα και συμπληρωματικά έργα αντιπλημμυρικής προστασίας δρόμου προς Κατάκαλη » ποσό 18.613,24 € και β] «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Περιφερειακού Δήμητρας » ποσό 16.906,35 €

ΑΔΑ: 6Ψ59Ω9Υ-6ΑΡ Αύγουστος 10, 2018

ΧΕΠ 100/18 ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ-ΠΑΛΙΟΥΡΙΑ ΚΑΙ ΔΥΟ ΚΑΘΕΤΩΝ ΣΕ ΑΥΤΟΝ ΔΡΟΜΩΝ»

ΑΔΑ: 6Ο8ΓΩ9Υ-49Π Αύγουστος 13, 2018

Έγκριση της μελέτης με τίτλο « Τοπογραφική αποτύπωση τμήματος της επαρχιακής οδού Δήμητρα – Παλιουριά και 2 κάθετων σε αυτήν δρόμων ».

ΑΔΑ: ΩΤΟ4Ω9Υ-ΥΕΙ Αύγουστος 10, 2018
1 2 3 515
1534318963