ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Τελετή – Εκδήλωση προς τιμήν των διατελεσάντων Δημάρχων στο Δήμο Δεσκάτης

ΑΔΑ: ΨΩΓΡΩ9Υ-Λ1Η Απρίλιος 10, 2019

Απ. 59-19 ΑΝΑΘΕΣΗ ΑΝΔΡΟΜΑΝΑ 2019

ΑΔΑ: 62Θ0Ω9Υ-ΙΛΗ Απρίλιος 19, 2019

Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού-ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΚΕΠ ΚΑΡΠΕΡΟΥ-ΠΑΓΙΑ

ΑΔΑ: Ψ92ΓΩ9Υ-3ΔΕ Απρίλιος 19, 2019

Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων- μηχανών (φωτοτυπικό κ.λ.π.)-SERVICE ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΚΕΠ ΚΑΡΠΕΡΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ-ΠΑΓΙΑ

ΑΔΑ: ΨΒΝΖΩ9Υ-86Γ Απρίλιος 19, 2019

Ταχυδρομικά τέλη-ΠΑΓΙΑ

ΑΔΑ: ΨΟΓΔΩ9Υ-872 Απρίλιος 19, 2019

COURIER-ΠΑΓΙΑ

ΑΔΑ: ΨΥΤΕΩ9Υ-Φ48 Απρίλιος 19, 2019

Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων(ηλεκτρολογικό υλικό)-ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ

ΑΔΑ: ΩΤΣΛΩ9Υ-Κ0Τ Απρίλιος 19, 2019

Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων-ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ

ΑΔΑ: ΨΠ3ΣΩ9Υ-Ζ13 Απρίλιος 19, 2019

Απόφαση ανάθεσης προμήθειας γεφυροπλάστιγγας

ΑΔΑ: 6ΡΗΨΩ9Υ-6Κ2 Απρίλιος 19, 2019

Απόφαση ανάθεσης προμήθειας

ΑΔΑ: 68ΒΨΩ9Υ-Θ8Ε Απρίλιος 19, 2019
1 2 3 647
1556091763