ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΕΕΣ ESPD    

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗ 5Χ5 ESPD ΕΕΕΣ 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ESPD ΕΕΕΣ

ΓΕΝΙΚΗ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ                                             Α. Π.: 13107  Ταχ. Δ/νση       : Δημοκρατίας 27 Διοικητήριο Κοζάνη 50100 Πληροφορίες :    Β. Χατζηαποστόλου Τηλέφωνο        :  2461351282                                            Προς : Όπως Πίνακας Αποδεκτών Email                 : gd.me@pdm.gov.gr Θέμα : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόκτηση νέας άδειας ΕΔΧ αυτοκινήτου ή μετατροπή υφιστάμενης σε άλλο τύπο, σύμφωνα με το Ν. 4070/2012 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ...

               ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ

 

 

              Γρεβενά,       Αριθμός Πρωτ.:     03/02/2020      652
Ταχ. Δ/νση             : Ανδρομάνας 2 Ταχ. Κώδικας        : 51200 Πληροφορίες        :  Καραστέργιος Ευθ. Τηλέφωνο              : 24623-51104 Fax                         : 24623-51105   ΠΡΟΣ:
Υπουργείο Μεταφορών & Υποδομών
Υπηρεσία Υποστήριξης Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων Τμήμα...

ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                                                                                                       Ημερομηνία : 03-02-2021 ΔΗΜΟΣ  ΔΕΣΚΑΤΗΣ                                                                                                        Αριθμ. πρωτ: 95 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ( Δ.Ε.Π.Α.Π.) Ν.Π.Ι.Δ. Δ/ΝΣΗ : ΑΝΔΡΟΜΑΝΑΣ 2 ΔΕΣΚΑΤΗ 51200 Α.Φ.Μ. 099573350 Δ.Ο.Υ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ    ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η Δ.Ε.Π.Α.Π. Δήμου Δεσκάτης ενδιαφέρεται για την παρακάτω υπηρεσία:

ΣΥΛΛΟΓΗ -ΔΙΑΛΟΓΗ...