ΓΕΝΙΚΗ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ                                             Α. Π.: 13107  Ταχ. Δ/νση       : Δημοκρατίας 27 Διοικητήριο Κοζάνη 50100 Πληροφορίες :    Β. Χατζηαποστόλου Τηλέφωνο        :  2461351282                                            Προς : Όπως Πίνακας Αποδεκτών Email                 : gd.me@pdm.gov.gr Θέμα : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόκτηση νέας άδειας ΕΔΧ αυτοκινήτου ή μετατροπή υφιστάμενης σε άλλο τύπο, σύμφωνα με το Ν. 4070/2012 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ...

               ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ

 

 

              Γρεβενά,       Αριθμός Πρωτ.:     03/02/2020      652
Ταχ. Δ/νση             : Ανδρομάνας 2 Ταχ. Κώδικας        : 51200 Πληροφορίες        :  Καραστέργιος Ευθ. Τηλέφωνο              : 24623-51104 Fax                         : 24623-51105   ΠΡΟΣ:
Υπουργείο Μεταφορών & Υποδομών
Υπηρεσία Υποστήριξης Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων Τμήμα...

ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                                                                                                       Ημερομηνία : 03-02-2021 ΔΗΜΟΣ  ΔΕΣΚΑΤΗΣ                                                                                                        Αριθμ. πρωτ: 95 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ( Δ.Ε.Π.Α.Π.) Ν.Π.Ι.Δ. Δ/ΝΣΗ : ΑΝΔΡΟΜΑΝΑΣ 2 ΔΕΣΚΑΤΗ 51200 Α.Φ.Μ. 099573350 Δ.Ο.Υ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ    ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η Δ.Ε.Π.Α.Π. Δήμου Δεσκάτης ενδιαφέρεται για την παρακάτω υπηρεσία:

ΣΥΛΛΟΓΗ -ΔΙΑΛΟΓΗ...

ΤΕΛΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΣΟΧ 1_2021-1 ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ 6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ 02.12.2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΜΕ 1-2021   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΜΕ 1-2021