ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ

Δεσκάτη  08/02/2011

                                                                                                                           Αριθ. Πρωτ.:690

ΘΕΜΑ: «Συγκρότηση και ορισμός Μελών Ομάδας Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) στο πλαίσιο της εφαρμογής του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑ»

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 55/2011

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1.       Τις...