ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΕΩΣ ΚΑΙ 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1-22 ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ ΔΕ ΥΕ