ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ 

Τηλ.: 2462351101

Φαξ: 2462351105

Ταχ. Δ/νση: Δεσκάτη 51200

e-mail: dimosdes@otenet.gr  

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

8 προσλήψεις στον Δήμο Δεσκάτης μέσω του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας 

Στις 12-11-2013 εκδόθηκε η δεύτερη από τις τέσσερις Δημόσιες Προσκλήσεις που αφορά στη διαδικασία προσλήψεων προσωπικού για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων...

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ο.Τ.Ε.Κ.) / (Ν.Π.Δ.Δ.)

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ                           ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011 - 2012

Ο Οργανισμός Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Τ.Ε.Κ.) έχοντας υπόψη:

  • 1. Τον ν....

 

ΑΔΑ: 4ΑΘΣΩ9Υ-Λ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ

Δεσκάτη ,23 Μαΐου 2011

Αρ. Πρωτ.: 4088

ΔΗΜΟΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

Ο Δήμαρχος Δεσκάτης γνωστοποιεί ότι σύμφωνα με :

- Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.3584/07 ( ΦΕΚ 143/Α/28-06-07) «Κύρωση του

Κώδικα κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».

-Την εγκύκλιο 55/74802/29-12-2010 «Οδηγίες σχετικά με το προσωπικό ειδικών...

 

ΑΔΑ: 4ΑΘΣΩ9Υ-4

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ

Δεσκάτη ,23 Μαΐου 2011

Αρ. Πρωτ.: 4089

ΔΗΜΟΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

Ο Δήμαρχος Δεσκάτης γνωστοποιεί ότι σύμφωνα με :

- Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.3584/07 ( ΦΕΚ 143/Α/28-06-07) «Κύρωση του

Κώδικα κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».

-Την εγκύκλιο 55/74802/29-12-2010 «Οδηγίες σχετικά με το προσωπικό ειδικών

θέσεων»