ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ1/2020 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (Word)

Δήμος Δεσκάτης Δεσκάτη, 11/6/2015 Αριθ. Πρωτ : 4701 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την σύναψη σύμβασης έργων δύο συμβούλων Ο Δήμος Δεσκάτης προτίθεται να συνάψει σύμβαση έργου με δύο σύμβουλους στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης 30 «Συμβουλευτική υποστήριξης ωφελουμένων μετά την τοποθέτησή τους στην αγορά εργασίας» της πράξης «Ανοιχτοί Δρόμοι για την Απασχόληση στα Γρεβενά». Η δράση αφορά στην παρακολούθηση (follow-up) 25...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Δεσκάτη , 04 Μαρτίου 2015 Αρ. Πρωτ.: 1810 ΔΗΜΟΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Ο Δήμαρχος Δεσκάτης γνωστοποιεί ότι σύμφωνα με : - Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.3584/07 ( ΦΕΚ 143/Α/28-06-07) «Κύρωση του Κώδικα κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων». -Την εγκύκλιο 55/74802/29-12-2010 «Οδηγίες σχετικά με το προσωπικό ειδικών θέσεων» -Τις διατάξεις των περιπτώσεων 1 και 2 της...