ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΕΩΣ ΚΑΙ 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1-22 ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ ΔΕ ΥΕ

ΓΕΝΙΚΗ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ                                             Α. Π.: 13107  Ταχ. Δ/νση       : Δημοκρατίας 27 Διοικητήριο Κοζάνη 50100 Πληροφορίες :    Β. Χατζηαποστόλου Τηλέφωνο        :  2461351282                                            Προς : Όπως Πίνακας Αποδεκτών Email                 : gd.me@pdm.gov.gr Θέμα : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόκτηση νέας άδειας ΕΔΧ αυτοκινήτου ή μετατροπή υφιστάμενης σε άλλο τύπο, σύμφωνα με το Ν. 4070/2012 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ...

               ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ

 

 

              Γρεβενά,       Αριθμός Πρωτ.:     03/02/2020      652
Ταχ. Δ/νση             : Ανδρομάνας 2 Ταχ. Κώδικας        : 51200 Πληροφορίες        :  Καραστέργιος Ευθ. Τηλέφωνο              : 24623-51104 Fax                         : 24623-51105   ΠΡΟΣ:
Υπουργείο Μεταφορών & Υποδομών
Υπηρεσία Υποστήριξης Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων Τμήμα...

ΤΕΛΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΣΟΧ 1_2021-1 ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ 6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ 02.12.2019

Ανάρτηση Προκήρυξη Πρόσληψης Προσωπικού Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,διάρκειας έως 8 μηνών, για τα Προγράμματα Άθλησης για Όλους (ΠΑΓΟ) περιόδου 2020-2021.   Παρακάτω τοποθετείται ο σύνδεσμος της Προκήρυξης για τα ΠΑΓΟ περιόδου 2020-2021:   ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΠΑΓΟ 2020-2021 διαυγεια