ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 2021. Ενημερώνουμε τους κατοίκους του Δήμου Δεσκάτης ότι όσοι δεν έχουν απογραφεί ακόμη μπορούν να απογραφούν ως εξής: Α. Ηλεκτρονική Απογραφή / Αυτοαπογραφή Μέσω της πλατφόρμας https://gov.gr στην ενότητα Πολίτης και Καθημερινότητα ή μέσω αναζήτησης Απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών 2021 - Gov.gr Για την ηλεκτρονική αυτοαπογραφή είναι απαραίτητος ο μοναδικός « Κωδικός Απογραφής» της κατοικίας/νοικοκυριού σας . Εάν δεν...

 

     Από τον ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε./Περιοχή Κοζάνης-Π/Κ Γρεβενών ανακοινώνεται ότι :

 

Tην Παρασκευή 21.01.2022 θα γίνειδιακοπή ηλεκτρικού ρεύματος από ώρα09:30 έως 11:00 στο Δ.Δ.Κατάκαλης και αρδευτικά Δ.Δ.Δήμητρας και Κατάκαληςτου Δήμου Δεσκάτης. 

 

Ζητούμε, την κατανόηση των καταναλωτών και θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι η επανατροφοδότηση θα γίνει χωρίς προειδοποίηση ενδεχομένως και νωρίτερα.

Γι’ αυτό τα δίκτυα και οι εγκαταστάσεις πρέπει να...

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση

 

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Νόμου 3852/10
2. Την ανάγκη συγκλήσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δεσκάτης

 

      Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα πραγματοποιηθεί την 20ην  Ιανουαρίου 2021, ημέρα  Πέμπτη και ώρα 18:00 μ  λαμβάνοντας  υπόψη  και την από 11 Μαρτίου 2020  Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ( ΠΝΠ )  « Κατεπείγοντα  μέτρα αντιμετώπισης...

       Στην ειδική, διά ζώσης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δεσκάτης, που έγινε στις 9 Ιανουαρίου 2022, ημέρα Κυριακή και ώρα 11.00, εκλέχθηκαν, μετά από μυστική ψηφοφορία, τα μέλη του προεδρείου και της Οικονομικής Επιτροπής, η θητεία των οποίων ορίζεται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2023.

   Η σύνθεση του προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου, έχει ως εξής:

   Πρόεδρος: Κόγιος Ζήσης

   Αντιπρόεδρος: Τζιώλας Ιωάννης

   Γραμματέας:  

ΘΕΜΑ :  Πρόσκληση  για την εκλογή των  μελών του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου και των μελών  της  οικονομικής επιτροπής

Παρακαλείσθε  όπως προσέλθετε  στο δημοτικό κατάστημα  του Δήμου Δεσκάτης την   9η του  μηνός Ιανουαρίου 2022  , ημέρα  της  εβδομάδας  Κυριακή  και ώρα  11:00 π.μ.   ώστε να διεξαχθεί   η εκλογή των  μελών του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου και των μελών  της  οικονομικής επιτροπής, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα...