ΕΛΛΗΝΙΚΗ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δεσκάτη 10-10-2019 ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 7.133

ΠΡΟΣ :Τους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους- Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Δεσκάτης ΘΕΜΑ: «Συνεδρίαση Ο.Ε.»

Σας παρακαλούμε στις 14 του μήνα Οκτώβρη του έτους 2019 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ. να προσέλθετε σε τακτική ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ στο Δημοτικό Κατάστημα για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δεσκάτη 27-09-2019 ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 6.753

ΠΡΟΣ :Τους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους- Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Δεσκάτης ΘΕΜΑ: «Συνεδρίαση Ο.Ε.»

Σας παρακαλούμε στις 03 του μήνα Οκτώβρη του έτους 2019 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 1:30 μ.μ. να προσέλθετε σε τακτική ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ στο Δημοτικό Κατάστημα για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: